top of page

EXTERN STIMULATOR MODELL 2007

Asynkron hjärtstimulator för applikationer i esofagus. Stimuleringsparametrarna amplitud, frekvens och pulslängden kan ställas enligt gällande protokoll. Kontinuerligt justerbar amplitud från 1 till 40 mA. Stimuleringsfrekvens från 30 till 1200 PPM. Inställda värdet visas på displayen. Pulslängden kan väljas till 1, 2, 3, 5, 10, 15 och 20 ms.

Extern stimulator modell 2007.jpg

FIAB 2007, hjärtstimulator kan användas för stimulering av hjärta via esofagus i kombination med annan stimulator för att utföra avancerade stimuleringsprotokoll med flera extra stimuli. FIAB 2007 fungerar som en ”booster” med extra energi, som är nödvändig för stabilt gensvar av stimulering.

bottom of page