top of page

ADAPTER TILL EXTERN 

STIMULATOR MODEL 2007

Tillbehör till asynkron hjärtstimulator FIAB 2007. Anslutningskabel för bipolära eller 4-poliga esofagus elektroder modeller Esosoft, Esoflex, Esokid, Esogold. Skyddade 2 mm kontakter. Flergångsbruk. 

Adapter till extern stimulator 2007

Tillbehör till asynkron hjärtstimulator FIAB 2007. Anslutningskabel för bipolära eller 4-poliga esofagus elektroder modeller Esosoft, Esoflex, Esokid, Esogold. Anslutningskabel för intrakardiella bipolära eller flerpoliga elektroder. Skyddade 2 mm kontakter. Flergångsbruk. Kan re-steriliseras.

bottom of page